Over Natuurluck

Op het laagste plekje van Nederland, omgeven door natuurlijke omheining, telen wij sinds 1986 op tuinderij Natuurluck onze biologische groenten. Natuurluck is een  kleinschalig, vollegronds groenteteeltbedrijf waar intensief wordt getuind. Wij verbouwen namelijk jaarlijks zo’n 40 verschillende gewassen. Dit doen we met plezier en met zorg en aandacht voor mens en milieu.

Naast de vollegrond wordt er ook geteeld in een kleine kas en boogtunnels. Hierdoor kunnen we eerder in het seizoen beginnen met telen en ook langer doorgaan in het najaar. Omdat er weinig met machines gewerkt wordt, zijn we nauw betrokken met de bodem en de plant. We zitten er als het ware met onze neus bovenop.

Natuurluck teelt biologisch, wat onder andere inhoudt dat er geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Deze middelen kunnen het bodemleven verstoren en hiermee de kans op ziektes en plagen in het gewas vergroten. Wij doen er alles aan om het mooie ecologische evenwicht in de bodem, dat afgelopen jaren is gecreëerd, te behouden. Natuurluck is door de Skal gecertificeerd. Dit houdt in dat we voldoen aan de Skal-richtlijnen en het biologische keurmerk mogen dragen. Jaarlijks wordt gecontroleerd of ons bedrijf nog aan de voorwaarden voldoet.